Serveis de tramitació d’expedients electrònics

Serveis de tramitació d'expedients electrònics

Execució de les tasques necessàries per a la correcció, actualització, millora i evolució dels mòduls per la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius.


Govern de les Illes Balears
Serveis de tramitació d'expedients electrònics

Situació inicial

En el marc de l'exercici de les funcions relatives a la planificació i la reglamentació dels sectors de les comunicacions i les noves tecnologies de la informació, el Govern ha vingut promovent, al llarg dels últims anys i mitjançant diferents contractacions de serveis o fent ús de recursos propis per tasques puntuals, el desenvolupament i la implantació d'una sèrie de sistemes d'informació d'àmbit corporatiu, és a dir a la disposició del personal gestor de totes les conselleries, i d'accés públic –amb informació a l'abast de tots els ciutadans i ciutadanes, ciutadanes- o restringit als usuaris autoritzats.

Diagnosis / claus del projecte

Així mateix, es pretén aconseguir una alineació estratègica de tots els projectes que s'emprenguin, per la qual cosa s'inclou una visió transversal que tingui en compte que:

- L'estratègia TIC en l'àmbit d'una Administració ha d'alinear-se amb l'estratègia general del seu Govern i, si aquest basa la seva política en l'obertura i l'orientació als ciutadans i ciutadanes, el mateix ha de fer la seva estratègia TIC.
- El bon govern, o governança de les TIC ha de traduir al seu àmbit les línies d'acció pròpies de la governança corporativa quant a normes, organització, eficàcia, transparència, etc., sobretot respecte a la seva estratègia com a base de la seva acció.
- A més, aquest projecte fa falta per a adaptar-nos als reptes plantejats per la legislació d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics, a l'agenda digital europea, a l'esquema nacional d'interoperabilitat i als principis d'eficiència i productivitat que haurien de regir a les administracions públiques.

Solució i beneficis

La solució implementada per part de Limit Tecnologies es basa en el desenvolupament dels la incorporació dels Serveis de tramitació d'expedients electrònics: l'execució de les tasques necessàries per a la correcció, actualització, millora i evolució dels mòduls que permeten als empleats públics la tramitació efectiva per mitjans electrònics dels expedients administratius. Aquests mòduls estan conformats per: el gestor corporatiu d'expedients (HELIUM), el repositori d'expedients electrònics (RIPEA) i la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL) i les integracions amb els sistemes d'informació de la CAIB.