eFactura

Generació de factures electròniques

El mòdul eFactura permet la generació de factures electròniques amb format Facturae (Ordre PRE / 2971/2007) d’una manera còmoda i senzilla, així com la seva transmissió en format electrònica aquells organismes de les administracions que acceptin la recepció de factures en format electrònic i que estiguin prèviament donats d’alta al sistema FACE (Punt general d’ entrada de factures electròniques de l’Administració General de l’Estat).