Sistema de control horari i d’accés

Control d'accés

Instalació de dispositius per:

– Control de presencia.

– Horaris

– Accesos d’usuaris

– Sistemes de videovigilància