Xarxa de captació I distribució aigua potable de Manacor

Sistema de telecontrol i automatització per a la xarxa municipal de captació i distribució d’aigua de Manacor

Sistema de telecontrol i automatització per a la xarxa municipal de captació i distribució d’aigua de Manacor


SAM Manacor
Xarxa de captació I distribució aigua potable de Manacor

Situació inicial

La xarxa de captació i distribució d’aigua de Manacor pràcticament no disposava de tecnologia d’automatització i telecontrol de les instal·lacions, per la qual cosa el manteniment de la mateixa es feia molt dificultós i ineficient, a més de no disposar d’informació de l’estat de la mateixa en temps real.

Diagnosi / claus del projecte

La clau del projecte radicava en la incorporació d’elements d’automatizació a les diferents instal·lacions claus de la xarxa i amb possibilitat de generació d’alarmes, per preveure possibles avaries i mancances en el servei. A més, s’havia d’incorporar un programari de seguiment i telecontrol en temps real de les instal·lacions, i la consulta des de dispositius mòbils per millorar el manteniment de les mateixes, a més de la recepció d’alarmes. La implantació s’havia de realitzar de forma gradual en el temps, augmentant de mica en mica la sofisticació del sistema de telecontrol, començant per una automatització bàsica i el sistema de generació d’alarmes, fins arribar a la implantació d’un sistema de telecontrol complet que permetés l’estudi històric de la informació, la previsió de demandes i la optimització de costs.

Solució i beneficis

La solució implementada es va basar en la incorporació d’autòmats a les instal·lacions corresponents als pous i als dipòsits de la xarxa, i d’un programari Hydros Control centralitzat, amb comunicació amb els diferents autòmats de la xarxa, des de comptadors distribuïts i amb diferents sistemes de comunicació (telefonia mòbil, radiofreqüència) a autòmats de control als dipòsits i pous.