Hydros Gestió

Solució per a l'empresa subministradora d'aigua

Aplicació multi-empresa per a la gestió de tots els processos necessaris per a l’empresa subministradora d’aigua.

Permet la gestió completa de la contractació de (comptadors, pressuposts, instal·lació, factura, contracte), gestió dels abonats, recollida automàtica i/o manual de lectures, gestió dels rebuts amb els bancs i gestionar devolucions, informes de cànon, control de pous. Disposa d’un mòdul independent per a la publicació de factures i altres documents en el núvol (docucloud). Aquesta funcionalitat permet optimitzar els recursos de facturació per la creació d’un portal on els clients disposen de les factures i altres documents, evitant d’aquesta manera la seva impressió en paper, així com el posterior enviament per correu tradicional, abaixant una part important dels costs corresponents.