Gestió de residus i parcs verds

Gestió de residus, seguiment i localització.

La solució de gestió de residus permet el control dels residus generats en els diferents punts de recollida del municipi, ofereix una eina de gestió adequada per a l’estudi i seguiment del servei, que pot derivar en les seves millores i optimitzacions. També permet el control del servei de neteja viària, jardinera i mobiliari urbà i la gestió dels parcs verds.

Incorpora un conjunt d’equipament electrònic i de comunicacions que permet recollir i enviar la informació de camp en temps real, com per exemple, les posicions geogràfiques dels contenidors i l’històric de recollides, les rutes efectuades pel servei de neteja, etc, i gestionar aquesta informació.

– Sistema de mesura de pesos incorporats a vehicles de recollida.

– Sistema d’identificació de contenidors.

– Sistema de localització i posicionament GPS.

– Seguiment de rutes.

– Utilització de telèfons i tauletes intel·ligents.

Permet la gestió dels parcs verds, amb un control de les diferents entrades i sortides de residus, la gestió de la re-utilització, les comunicacions amb els gestors autoritzats i l’Administració.

Els mòduls de gestió estan desenvolupats en JAVA i PHP, en format WEB, de manera que per accedir-hi només serà necessari un navegador web. Entre els principals avantatges aconseguits cal destacar:

– Millora de la gestió i el control de la recollida de residus i serveis, amb la captura i anàlisi de la informació i l’optimització dels serveis.

– Estímul de la participació ciutadana, promovent la seva conscienciació.

– Estímul per fomentar la reducció i el reciclatge de residus.

– Reducció dels costs associats a la generació i eliminació de residus, i al manteniment de serveis municipals.