GestOli

Gestió i traçabilitat de l'oli

GestOli es conforma com un sistema de gestió per a la comptabilitat i la traçabilitat del sector de l’Oli.

Dels avantatges que presenta GestOli per als agents del sector, se’n poden destacar els següents:

 • Permet simplificar les tasques burocràtiques tant dels olivicultors, productors d’oli, envasadores i Consells Reguladors.

 • És el primer sistema per a la gestió de la comptabilitat de l’oli “on-line”

 • Permet a les tafones i/o envasadores realitzar un seguiment del seu establiment des de qualsevol lloc del món.

 • Permet la presentació electrònica de les declaracions de l’oli relacionades amb el Consell Regulador.

 • Permet firmar digitalment els tràmits, donant la mateixa validesa jurídica que els signats amb el sistema tradicional.

 • Permet als productors i envasadores d’oli, mostrar als seus clients i a la societat, la transparència del seu sistema de traçabilitat i control.

 • Sistema de traçabilitat innovador, segur i àgil. Dades disponibles en temps real per les autoritats de control.

 • Permetrà realitzar accions de promoció i/o publicitat. Webs promocionals, enviament de sms, ….

 • Les declaracions cap al CR i Administració son enviades online i això simplificarà molt la feina dels operadors.

 • Inclou un mòdul per dur al dia temes de Qualitat dins de l’establiment, com els APPCCs, traçabilitat,…

 • Envia informació a les web d’accés públic amb informacions sobre l’oli de DO, como emprar-lo, traçabilitat, informacions, etc.