Hydros Telecontrol

Telecontrol i gestió de regants i xarxes de captació i distribució d’aigua

Hydros és un sistema de telecontrol i gestió de comunitats de regants i xarxes de captació i distribució d’aigua. El sistema permet l’automatització, el telecontrol i la gestió en temps real de la comunitat de regants i de les xarxes de captació i distribució d’aigua, tot incorporant planificacions per temps i/o volum, i un sistema d’alarmes i avisos que optimitza els temps de resposta davant avaries i millora el manteniment, a més d’aportar la informació de consum per a la posterior facturació. El sistema està desenvolupat amb tecnologies actuals i el client és un navegador web. Possibilita la connexió al propi regant, per tal de consultar el consum en temps real i, fins i tot, establir alarmes i calendaris de reg.

 • null
  Gestió de xarxes d’automatització per a l’adequada supervisió i gestió
 • null
  Integració del sistema d’informació geogràfica (GIS)
 • null
  Comunicació amb equips de camp a través de diferents protocols i tecnologies
 • null
  Visualització i navegabilitat en temps real dels senyals i les dades
 • null
  Gestió de planificacions, per temps i volum, a tots els nivells de jerarquia
 • null
  Gestió d’usuaris i rols (seguretat i autenticació)
 • null
  Mòdul de càlculs i gràfiques predefinides i configurables
 • null
  Exportació d’informes i històric de dades en format Excel i PDF
 • null
  Gestor d’alertes (correu, SMS, pantalla, etc.)
 • null
  Integració amb altres sistemes mitjançant API REST
 • null
  Portal del regant/ciutadania
 • null
  Disseny gràfic adaptable
 • null
  SEPA incorporat i publicació de factures al cloud (Docucloud)

+35

IMPLANTACIONS

En municipis de les Illes Balears i Catalunya, i comunitats de València, Aragó, Catalunya i Navarra.

PLATAFORMA

DE TECNOLOGIA ESCALABLE

La capacitat de treball i la dimensió s’ajusten a les necessitats del client, mantenint sempre la qualitat i l’eficiència.

GIS

SISTEMA D’INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Sistema de telecontrol i gestió integrat amb un sistema d’informació geogràfica.