Desenvolupament i implantació d’un sistema d’informació per a la venda de tiquets

Sistema de venda d'entrades i gestió de visites

Coves del Drach

Coves del Drach aposta per l'ús de les noves tecnologies per millorar la gestió i experiència dels visitants en el procés d'adquisició d'entrades, l'estalvi de cues i a la gestió de les visites.


Coves del Drach
Sistema d'informació per a la venda de tiquets

Situació inicial

Coves del Drach gestionava les reserves i venda d'entrades de forma presencial, sense disposar de punts de venda online.

Diagnosi / claus del projecte

Coves del Drach aposta per l'ús de les noves tecnologies per millorar la gestió i experiència dels visitants en el procés d'adquisició d'entrades, l'estalvi de cues i el la gestió de les visites.

Solució i beneficis

Es dissenya, desenvolupa i implanta un sistema integral de gestió de visitants.

- Aplicació per vendre entrades en terminals de punt de venda, ubicats als voltants de les finestretes.
- Sistema d'informació que permeti agilitzar la venda de les entrades des d'oficina.
- Sistema de venda online en la seva web.
- Terminals de control de visitants que comptabilitzi les entrades produïdes i intercanvïi informació amb el seu sistema de gestió.