Política de privacitat

Política de Privacitat i Protecció de Dades de Caràcter Personal

En aquesta Política de Privacitat informem sobre com es du a terme el tractament de dades personals en Límit Tecnologies.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat:                   LIMIT TECNOLOGIES S.L. – CIF: B07167448

Adreça postal:            C / Bas, 3, Manacor 07500 Illes Balears (España)

Telèfon:                      (+34) 971 84 45 53

Correu elect.:             info@limit.es

 

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En LIMIT TECNOLOGIES S.L. tractem la informació facilitada mitjançant el formulari de contacte del web per atendre les sol·licituds d’informació rebudes.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades proporcionades es conservaran mentre no exerceixi el dret de supressió.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment de l’interessat.

L’oferta prospectiva de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni la prestació del servei sol·licitat.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

No es preveuen comunicacions de dades a tercers, excepte obligació legal.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en LIMIT TECNOLOGIES S.L .. estem tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als quals van ser recollits.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. LIMIT TECNOLOGIES S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

En virtut del dret a la potabilitat, els interessats tenen dret a obtenir les dades personals que els incumbeixen en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica i a transmetre’ls a un altre responsable.

Com es poden exercir els drets?

Mitjançant un escrit, adjuntant fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent, dirigit a LIMIT TECNOLOGIES S.L., C / Bas, 3, Manacor 07500 Illes Balears (Espanya).

Quines vies de reclamació ha?

Si considera que els seus drets no s’han atès degudament, té dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.