SOLUCIONS IoT

Desenvolupament i implantació de projectes amb dispositius IoT

solucionsIoT

Desenvolupament i implantació de projectes amb dispositius IoT. La plataforma de Limit Tecnologies permet la integració de diferents equips de camp (IoT), recollir la informació generada pels mateixos en temps real, emmagatzemar i analitzar la informació generada, prendre les decisions adients i interactuar amb els dispositius. Possibilita la monitorització, la detecció de situacions anòmales i la generació d’alarmes, tot incorporant tècniques de ML (machine learning). Entre els principals beneficis obtinguts cal destacar la optimització dels processos, la millora de l’eficiència i la reducció de costs. Integració amb la xarxa LoRa IoTIB d’IBETEC, primera xarxa pública IoT de les Illes Balears per donar cobertura a una xarxa de sensors IoT de grans abast i baix consum amb tecnologia de comunicacions LoRaWAN