Bodegas José L. Ferrer

Bodegas José Luis Ferrer

Implantació de la solució VINUM per a la bodega


Bodegas José Luis Ferrer
Implantació de la solució VINUM per a la bodega

Situació inicial

A l’any 2013, es realitza una primera visita a la bodega per presentar el nostre producte Vinum. Tot i que disposaven d’aplicacions informàtiques per gestionar les seves necessitats, no controlaven la traçabilitat del procés vitivinícola.

Diagnosi / claus del projecte

L’empresa es dedicava a la producció vitivinícola des de l’any 1931 i, a més de ser una de les bodegues amb més producció, també és tot un referent de la viticultura a les Illes Balears.
L’empresa tenia una mancança en el control de la traçabilitat del procés vitivinícola, tot i que tenien diferents solucions informàtiques per les diferents àrees de l’empresa. Així doncs, es tractava d’una empresa amb un grau important d’implantació informàtica, però amb una mancança clara provocada pel canvi normatiu de l’Administració Pública.

Solució i beneficis

La implantació de Vinum els ha dotat d’una eina de traçabilitat del procés vitivinícola amb tecnologies actuals, a més del control de tot el procés de producció del vi. La solució els ha aportat també l’automatització de les declaracions amb les diferents administracions públiques que intervenen
(Conselleria d’Agricultura, Ministeri d’Agricultura i d’Hisenda), i l’assessoria jurídica vitivinícola.