Administració electrònica

Implantació de l'administració electrònica

Entre els serveis d’implantació i desenvolupament de solucions per a l’Administracio Electrònica que oferim, destaquen:

– Estudi dels procedimients.
– Serveis de desenvolupament per a integrar amb serveis externs.
– Soluciones d’interoperabilitat entre Administracions.
– Repositori documental.
– Sistemes d’expedients amb Work-Flow.
– Signatura digital
– Custòdia documental.
– Registre telemàtico.
– Desenvolupament de backoffices de gestió.
– Implantació de tràmits.
– Serveis de desenvolupament de portals al ciudatà.
– Gestió de continguts.
– Seu electrònica.