Autoritat Portuària de Balears

Implantació seu electrònica

Implantació de la seu electrònica emprant diferents components de programari lliure i integració amb el gestor de continguts del Govern ROLSAC.


Autoritat Portuària de Balears
Implantació de la seu electrònica

Situació inicial

La incorporació de les noves tecnologies a la vida diària de la societat dels països avançats contribueix a millorar la qualitat de vida, a ser més eficaços i més eficients. Les administracions públiques no són alienes a aquests avenços i, en el seu afany de millorar la seva relació amb els ciutadans, han disposat una sèrie de mecanismes, des de normativa fins a solucions tecnològiques, orientats a introduir aquestes tecnologies tant en la gestió interna com en la relació amb els ciutadans. Dins el procés d’implantació de l'administració electrònica l'Autoritat Portuària de Balears pren la decisió d’implantar la seu electrònica.

Diagnosi / claus del projecte

Per implantar la seu electrònica l'APB ha decidit, d'acord amb la normativa vigent, reutilitzar aplicacions posades a disposició per altres administracions públiques per a la seva lliure utilització i que s'adapten a les necessitats de l'APB. Per a això es va a utilitzar el gestor de continguts ROLSAC, disponible a través del Centre de Transferència de Tecnologia (CTT). Per tant, tota la informació de la seu es gestiona mitjançant ROLSAC, aplicació que s'adapta als requisits de l'APB.

ROLSAC permet gestionar la informació, però no té una interfície que implementi la funcionalitat de mostrar-la pel que es desenvolupa i implanta el frontal de la seu electrònica.

S’opta per implantar el gestor de continguts ROLSAC pel fet que:

  1. a) Per una banda, d'acord amb el capítol VIII de l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat, aquesta aplicació està disponible a través del CTT i s'ha alliberat amb una llicència que compleix els requisits de la normativa indicada.
  2. b) D'altra banda el fet que aquest producte s'hagi desenvolupat i implantat en diverses administracions de les Illes Balears implica un coneixement del mateix per part d'un conjunt d'empreses TIC locals que podrà millorar les ofertes tècniques i econòmiques presentades.

En aquest sentit, cal destacar que tots els components utilitzats per a la implantació de la seu electrònica son de programari lliure.

Solució i beneficis

Implantació de la seu electrònica emprant diferents components de programari lliure i integració amb el gestor de continguts del Govern ROLSAC.

El disseny del portal es du a terme seguint el llibre d'estils de l'APB i la Guia de comunicación digital de la Administración General del Estado.